COA wil 300 opvangplekken en 65 plaatsen voor minderjarige asielzoekers in Lochem

3 maanden geleden gepubliceerd

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is van plan om een regionale opvanglocatie (ROL) te openen op het terrein van Pactum aan de Ampsenseweg in Lochem. Het COA wil 300 reguliere opvangplekken en 65 plekken voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) creëren.

Over de plannen

In een ROL kunnen statushouders, die al zijn toegewezen aan gemeenten in de regio, en asielzoekers met een kansrijke asielprocedure terecht. Hier kunnen ze starten met hun integratie en uiteindelijk een woning krijgen in Lochem of een van de regiogemeenten. Dit sluit in principe de komst van zogenoemde ‘veiligelanders’ uit.

Reacties en onderzoeken

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve heeft op 13 februari zowel omwonenden als het COA verrast door een maximum van 250 opvangplekken te noemen. Het COA kwam tijdens een overleg dat hierop volgde met de wens voor 300 plus 65 plekken. Het college van B&W heeft in een memo aan de gemeenteraad laten weten deze aantallen te hanteren bij de lopende onderzoeken.

Risicoanalyse

Het Arnhemse Bureau Beke voert een risicoanalyse uit, waarbij ook gesproken wordt met omwonenden. Dit bureau is gespecialiseerd in advies op het gebied van veiligheid en criminaliteit. De risicoanalyse moet onder meer duidelijk maken welke beheersmaatregelen nodig zijn voor de locatie in Ampsen.

Opmerkingen van het COA

Het COA stelt dat het minimale aantal van 365 plekken noodzakelijk is om een realistische businesscase voor de locatie te kunnen ontwikkelen. Het college reageert hierop met de stelling dat het niet mogelijk is om aan de wettelijke verplichting te voldoen als deze mogelijkheid tot het opvangen van asielzoekers niet wordt onderzocht.

Jonge asielzoekers

De jonge asielzoekers, die nu in Hotel Paasberg verblijven, moeten voor 1 juli vervangende woonruimte vinden. Het contract met de hotelketen loopt dan af en omwonenden is beloofd dat de opvang op die datum beëindigd wordt. Het college wil voorkomen dat de AMV’s letterlijk ‘in een bus’ worden gezet.

Reactie van omwonenden

Omwonenden, die zich op 13 februari deels zeer kritisch uitlieten over de plannen, zijn geïnformeerd over de nieuwe aantallen die bij de onderzoeken worden betrokken. Sommigen van hen hebben slechte ervaringen uit het verleden toen op dezelfde plek jonge asielzoekers waren gehuisvest. Met omwonenden wordt een klankbordgroep gestart. De eerste bijeenkomst volgt op korte termijn.