Gemeente Lochem streeft naar meer woningen en minder vergrijzing tegen 2040

3 maanden geleden gepubliceerd

De Gemeente Lochem heeft een visie opgesteld voor het jaar 2040, waarin het wil uitgroeien tot een aantrekkelijke, landelijke en groene gemeente. De visie is vastgelegd in een omgevingsplan van meer dan zestig pagina’s dat momenteel ter inzage ligt.

Het plan

Het plan, dat jaren in de maak is geweest, is ontwikkeld met input van dorpsraden, maatschappelijke organisaties en leerlingen van het Staring College. De focus ligt op het tegengaan van vergrijzing door het behouden van voorzieningen zoals scholen en sportfaciliteiten. De gemeente wil jongeren aantrekken om in Lochem te blijven wonen of terug te komen na een periode elders te hebben gewoond.

Tekort aan woningen

Een grote uitdaging voor de gemeente is echter het huidige tekort aan woningen, vooral voor lage inkomens, starters en een- of tweepersoonshuishoudens. De gemeente ziet de behoefte aan kleinere, betaalbare en levensloopbestendige woningen en nieuwe woonvormen.

Flexibiliteit in regelgeving

Het omgevingsplan maakt deel uit van de Omgevingswet, bedoeld om het aanvragen van vergunningen te vergemakkelijken en versnellen. Wethouder Marja Eggink vermeldde dat Lochem flexibeler wil omgaan met geldende regels. Dit betekent dat initiatieven of plannen die officieel niet passen, toch kunnen worden overwogen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zes ambities

De Gemeente Lochem heeft zes ambities geformuleerd om hun doelen te realiseren. Hierbij staat voorop dat Lochem een fijne plek moet zijn om te wonen. Daarnaast wil de gemeente ondernemend, groen, klimaatbestendig, veilig, gezond en (duurzaam) bereikbaar zijn. Het plan is vooral bedoeld voor inwoners met plannen voor de toekomst, zodat ze al in een vroeg stadium kunnen zien wat de denkrichting van de gemeente is.